Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Jacco Huijzer Op donderdag 7 juni 2018 vindt de 22ste Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten plaats in Utrecht. De Academie voor Bijzondere Wetten organiseert deze jaarlijkse bijeenkomst over waarbij het gaat over de problematiek van de schaarse vergunningen, het nieuwe Besluit brandveilig gebruik in relatie tot evenementen, mechanische ventilatie in horecabedrijven-hoe zit het nu.

Jacco Huijzer geeft deze middag duidelijkheid over mechanische ventilatie in horecabedrijven.

Mechanische ventilatie in horecabedrijven

Een horecabedrijf moet volgens de Drank- en Horecawet voldoen aan allerlei inrichtingseisen. Dat is uitgewerkt in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In artikel 5, lid 1 van dat Besluit staat vermeld dat een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

En die eis leidt telkens weer tot hoofdbrekens. Vragen die daarbij ontstaan zijn of zowel de luchttoevoer als de afvoer mechanisch moeten zijn in bestaande bouw of alleen de afvoer. Moet de vereiste mechanische afvoer aan ventilatielucht in balans zijn met de vereiste toevoer aan verse ventilatielucht direct van buiten? Mag er in een horecalokaal mechanische toevoer en natuurlijke afvoer aanwezig zijn of natuurlijke toevoer en mechanische afvoer of een mechanische toevoer en mechanische afvoer?

In het Bouwbesluit 2012 zijn geen eisen gesteld aan de ventilatie voor bestaande bouw. Wel is er een NEN-norm 8087. Hoe verhoudt deze NEN-norm zich nu tot voornoemd artikel 5 van voornoemd Besluit. Voor juristen, vergunningmedewerkers en toezichthouders is dit altijd een moeilijke discussie.

Mechanische ventilatie in horecabedrijven