Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Duurzaamheid van aluminium gevels De cursus heeft als primaire doelstelling de deelnemers te leren welke ontwerp- en materiaalkeuzes van doorslaggevende invloed zijn op het technische en esthetische verouderingsgedrag van aluminium gevels (kozijnen, vliesgevels en platen) en daarmee op hun onderhoudsbehoefte.

Eerst worden de vormen van aluminiumcorrosie behandeld (putcorrosie, zwarte/witte corrosie en filiforme corrosie), hun oorzaken, uiterlijk en de gevolgen hiervan. Hierbij komt er een aantal recente schadegevallen aan de orde.

De cursus behandelt vervolgens alle relevante locatie-, ontwerp- en materiaalgebonden invloedensfactoren die het veroude­ringsgedrag van aluminium toegepast in gevels beïnvloeden. Hierbij komen o.a. milieu, gevelvormen, waterhuishouding, gevelopbouw, type legering, wijze van voorbehandeling, type en wijze van coaten/ anodiseren en handling en montage aan de orde.

Tenslotte wordt ingegaan op de rol van reiniging en onderhoud.

Deze infosessie vindt plaats op 4 november 2014, van 13.30 – 17.00 uur in het Conferentiecentrum Drakenburg Baarn
en wordt gegeven door Otto Kettlitz van Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies.

Hier vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor deze infosessie.

Bouwforum