Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Intentieverklaring “klimaatverandering en koeling gebouwen”

Persbericht 11 augustus 2020

OSKA: “Breed platform voor aanpassing bouw-standaarden aan klimaatverandering en toenemende behoefte aan koeling”.

Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) heeft een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat standaarden voor het ontwerp van nieuwe gebouwen rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling.

OSKA Plenair heeft begin juli de intentieverklaring “klimaatverandering en koeling gebouwen”  vastgesteld. Hierin staan acties en afspraken om er voor te zorgen dat standaarden voor nieuwbouw rekening houden met klimaatverandering. De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor ontwikkeld of aangepast moeten worden.

Het klimaat verandert. Er zijn vaker hittegolven en winters worden zachter. Nieuwe gebouwen hebben een lange levensduur, doorgaans meer dan 50 jaar. Het is zaak om bij het ontwerp hiervan rekening te houden met de toekomst.

Het initiatief voor de verklaring komt vanuit Klimaatverbond Nederland. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en standaardisatie-instellingen is in een werkgroep[1] de verklaring opgesteld. Een kernpunt is de ‘ladder van koeling’. Deze geeft aan welke stappen verstandig zijn om er voor te zorgen dat een nieuw gebouw voldoende koel blijft, ook in een warmer klimaat.

Deelname Nieman

Harm Valk is namens NL-Ingenieurs betrokken geweest bij het opstellen van de intentieverklaring.

OSKA

OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, richt zich op de uitvoeringspraktijk: de praktijk  waarmee we in Nederland dingen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Standaarden, zoals normen en richtlijnen, spelen hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld in aanbesteding en contracten. OSKA werkt er aan dat nieuwe inzichten over klimaatverandering meegenomen worden in standaarden. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties (CROW, ISSO, NEN, RIONED) samen. OSKA PLENAIR is het overkoepelend orgaan van OSKA.

[1] In het OSKA Actieteam koeling gebouwen nemen deel: FME/NVKL, ISSO, Klimaatverbond Nederland (voorzitter), Ministerie BZK, NEN en NL Ingenieurs

Heeft u hierover vragen?

Neemt u dan met Harm Valk contact op.

Lees meer

OSKA KLIMAATADAPTATIE