Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De nieuwe minister van BZK (mevrouw Spies) heeft weer een stap gezet op het pad naar invoering van Bouwbesluit 2012. Uiteindelijk geeft het inwerkingtredingsbesluit in de Staatscourant natuurlijk pas 100% zekerheid. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Download Kamerbrief : Kamerbrief inzake-bouwbesluit 2012 publicatie en inwerking 21-12-2011

 Of lees de brief op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/12/21/kamerbrief-over-bouwbesluit-2012-publicatie-en-inwerkingtreding.html

Als u hierover een vraag of opmerking hebt mailt u deze dan naar : bouwbesluit2012@nieman.nl.