Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandveiligheid natuurlijk geventileerde parkeergarages_1 Consequenties van het autobrandscenario

Voor de brandveiligheid van parkeergarages wordt vaak fire safety engineering (fse) toegepast. Dat komt doordat gebruiksfunctie en gebouwtype vragen om een projectspecifieke aanpak. Het brandscenario in een parkeergarage wijkt zodanig af van brandscenario’s in andere gebruiksfuncties, dat toepassing van de standaard brandkromme als thermische belasting op draag­ en scheidingsconstructies niet erg zinvol is.

Lees het artikel Brandveiligheid natuurlijk geventileerde parkeergarages geschreven door Ruud van Herpen voor Bouwregels in de Praktijk, maart 2014

Op 17 juni 2014 is de praktijkdag Parkeergarages als onderdeel van de Nationale Parkeerdag. Meer informatie hierover wordt binnenkort bekend gemaakt.