Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Ruud-van-Herpen-3 Ruud van Herpen is afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft (1987) en ruim 10 jaar werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Hij is vanuit de bouwfysica naar het vakgebied Brandveiligheid en Fire Safety Engineering opgeschoven. Inmiddels heeft hij al bijna 20 jaar ervaring als adviseur in FSE. In zijn visie gaat het in FSE veelal om dezelfde fysische aspecten en processen als in bouwfysica, alleen dan beschouwd onder brandcondities. In FSE zijn zowel bouwtechnische als installatietechnische componenten aanwezig; het vakgebied FSE sluit wat dat betreft naadloos aan als specialisatie binnen de faculteit Bouwkunde.

De essentie van FSE is om bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische componenten integraal, in onderlinge samenhang te beschouwen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is hoe die verschillende componenten in een projectspecifieke, risicogerichte benadering ten opzichte van elkaar moeten worden gewaardeerd.Daarnaast is het van belang om toetsbare doelvoorschriften te hanteren, die aansluiten op de impliciete doelen van de publiekrechtelijke regelgeving. Dit zijn twee belangrijke speerpunten voor de Fellow FSE.

sprinkler-1 Hoe betrouwbaar is sprinklerbeveiliging in vergelijking met bouwkundige compartimentering? Het spanningsveld tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen is bij uitstek een discussie die binnen de vakgroep BPS valt.

 

 

Naast technisch directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. is Ruud van Herpen bestuursvoorzitter van de VVBA (Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs), bestuurslid en fellow van de IFE (Institution for Fire Engineers), heeft hij zitting in diverse werkgroepen en normcommissies van NEN (Nederlands Normalisatie-instituut), is hij lector Brandveiligheid in de bouw (Saxion Hogeschool Enschede) en docent in diverse opleidingen op het gebied van brandveiligheid en fire engineering (NIFV/Brandweeracademie, SKB Post HBO, Hanzehogeschool Groningen).

“Meepraten met de Fellow FSE over onderzoek en onderwijs Fire Safety Engineering aan de TU/e? Dat kan! Mail uw opmerkingen en vraagstellingen naar  fellowFSE@nieman.nl

Download de Leaflet Fellow FSE TU/e Ruud van Herpen en download het persbericht persbericht fellow FSE TU/e

Kijk ook op de website van de TU/e