Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Juridisch advies door Nieman Raadgevende Ingenieurs.
Wat houdt dat nu in?

Deze vraag stelden wij aan Jacco Huijzer, jurist en senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.


 

* Voldoet een autobandenopslagbedrijf in een woonwijk aan haar zorgplicht voor wat betreft brandveiligheid?
* Hoe verhoudt de wijziging van een bouwplan zich tot een verleende omgevingsvergunning, als in tussentijd het Bouwbesluit wijzigt?
* Wie is aansprakelijk voor gebreken in een gebouw na een brand?

Dit is slechts een fractie van de juridische vraagstukken die bij ons binnen komt, vertelt Jacco Huijzer, jurist en senior adviseur bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. De belangen die met deze vraagstukken gemoeid gaan zijn vaak groot. Een onafhankelijk rapport of bindend advies getoetst aan de kaders van de bouwregelgeving en de techniek kan dan uitkomst bieden.

Wat maakt de juridische adviezen van Nieman bijzonder?

De toepassing van de bouwregelgeving vereist niet alleen technische kennis, maar ook juridische kennis van de structuur, inhoud en achtergronden van de regelgeving. Beide vakgebieden zijn bij  Nieman in huis en dat onderscheidt ons in de markt. Wat wij vaak zien is dat de technische inhoud van het Bouwbesluit voor juristen lastig te begrijpen is. En technici daarentegen hebben vaak moeite om de juridische invalshoek te doorgronden.

Door de unieke combinatie van juridische én bouwkundige kennis kunnen wij juridische vraagstukken zowel technisch als juridisch analyseren om daar vervolgens een gericht advies aan te verbinden.

Voor welke juridische vraagstukken kun je bij Nieman terecht?

“Voor welke niet? Als het maar de bouwregelgeving raakt. Nieman ondersteunt vaak op het moment dat er verschil is ontstaan. Maar ook in de fase daarvoor kijken wij mee. Juist om een verschil aan inzicht te vóórkomen.”

Voor bestuursrechtelijke vraagstukken gaat het vaak om handhavingskwesties in bestaande situaties, of bij verschil aan inzicht in vergunningsprocedures. In privaatrechtelijke geschillen gaat het vaak om de vraag naar verantwoordelijkheid. Ook het vaststellen of er sprake is van een gebrek heeft vaak een technisch-juridische component.

Wie kan bij Nieman terecht voor juridisch advies?

Nieman Raadgevende Ingenieurs ondersteunt zowel de overheid als marktpartijen.
Dat betekent dat we de ene keer een advies uitbrengen voor een gemeente of de brandweer en de andere keer voor een gebouweigenaar. Iedere keer onafhankelijk en betrouwbaar.

Vragen?

Verwikkeld in een juridische kwestie die de bouwregelgeving raakt? Neem dan contact op met Jacco Huijzer. Hij of een collega helpt u graag verder.