Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman verbindt zich aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) huldigt het standpunt dat alleen de gezamenlijke disciplines in een bouwproject de constructieve veiligheid kunnen waarborgen.

Installaties vormen een steeds groter deel van gebouwen. Daarmee groeit ook steeds de impact van installaties op de draagconstructies. Voor het inperken van de risico’s die daarmee gepaard gaan, is de kennis en ervaring van installatieadviesbureaus essentieel.

Daarom sluit Nieman als partner aan bij het KPCV en delen wij graag onze kennis en ervaring als eerste als  installatieadviseur met en op KPCV. Lees meer op kpcv.nl

Marc van Bommel sluit aan bij de Taakgroep installaties bij het KPCV. Nieman en het KPCV zien uit naar een vruchtbare samenwerking!

Constructieve Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid

Bij de borging van constructieve veiligheid in bouwprojecten spelen diverse ketenpartners een rol. Dit Kennisportaal beschrijft borgingsacties voor al die partners. Uitgangspunt is dat ieder bouwproject in grote lijnen dezelfde stappen of ‘fasen’ doorloopt en dat voor ieder project in essentie dezelfde borgingsacties nodig zijn.

De verdeling van de verantwoordelijkheid voor die acties is afhankelijk van de bouworganisatie- of contractvorm. De verschillen in de verdeling van verantwoordelijkheden kunt u vinden in de ‘Verantwoordelijkheidsmatrix’ onder de knop ‘Bronnen’. De veiligheidscultuur bij de betrokken ketenpartners is een belangrijke invloedsfactor.

Heeft u vragen over installatie advisering en de constructieve veiligheid?

Neemt u dan met Marc van Bommel contact op.

logo KennisPortaalConstructieveVeiligheid