Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
In het magazine Installatie en sanitair van januari 2017 een artikel over ervaringen van installateur Johan van der Sande van H.Ek Installatiemaatschappij met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Of u het nou leuk vindt of niet: de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. In 2017 kunnen aannemers en toeleveranciers er nog mee stoeien, om vanaf 1 januari 2018 verplicht de wet door te voeren. H.Ek Installatiemaatschappij uit Den Bosch loopt in de installatiebranche voorop. Wat zijn haar ervaringen en wat kan de installateur ervan leren?

De Wet Kwaiiteitsborging heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van installateurs, installatie-adviesbureaus en de omgang met de opdrachtgever. Het aantoonbaar leveren van kwaliteit aan de voorkant van het proces en het delen met de opdracht-gever is een nieuw verschijnsel in de branche. Hoe slechter een installateur met kwaliteitsborging aan de slag gaat, hoe meer werk de begeleidende kwaliteitsborger heeft en hoe duurder het project uitvalt. Daarmee snijdt de installateur zichzelf in de vingers. Bovendien zijn de uitvoerende partijen aansprakelijk voor (verborgen] gebreken aan het bouwwerk; zij moeten de bewijslast aantonen in plaats van de gebouwgebruiker.

Commercieel directeur John van de Sande van H.Ek Installatiemaatschappij schrok zich een hoedje toen hij de Wet Kwaliteitsborging op zich zag afkomen. Het is een geweldige uitdaging voor ons om die hausse aan extra informatie goed en helder te communiceren met onze opdrachtgevers en te archiveren. Gelukkig begeleidt Nieman Kwaliteitsborging ons in het proces met handige instrumenten die het voor ons makkelijker maken om het proces van kwaliteitsborging te doorlopen.

Jelle Veurman van Nieman Kwaliteitsborging heeft voor ons een plan geschreven, volgens het door Nieman ontwikkelde systeem IRIS, die zijn oorsprong vindt in de zogeheten Plan Do Check Act- (PDCAI cyclus”. in grote lijnen komt dit plan erop neer dat prestatie-afspraken en wettelijke kwaliteitsnormen volgens een gestruc­tureerd patroon worden geregistreerd, gemonitord, gecontroleerd en waar nodig worden bijgestuurd door de uit­voerende partijen, onder begeleiding van een kwaliteitsborger.

Lees het gehele artikel Kwaliteit bewijzen in Installatie en Sanitair, nr. 1, januari 2017

InstallatieEnSanitair-2017-01_1