Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De oprichter van de Nieman Groep, Harry Nieman, is gevraagd voor nieuwe landelijke taken binnen de bouwsector. Met ingang van januari 2014 geeft een vernieuwd directieteam leiding aan de Nieman Groep. De leiding komt in handen van ervaren medewerkers uit eigen gelederen.

Harry-Nieman-6 Nieuwe uitdaging

Oprichter Harry Nieman gaat een aantal taken op landelijk niveau op zich nemen. Hij wordt met ingang van 1 januari Kwartiermaker Private kwaliteitsborging bij het Instituut voor Bouwkwaliteit. Hij gaat daar de invoering van private kwaliteitsborging in de bouwsector voorbereiden in nauwe samenwerking met het Ministerie van BZK en alle stakeholders in de bouwkolom. Bovendien blijft Harry docent aan de Hogeschool Windesheim en vervult hij diverse bestuursfuncties in de bouwsector.

De Nieman Groep is Harry Nieman dankbaar voor zijn ondernemerschap en inspiratie die hij vanaf de oprichting in 1988 heeft getoond. Algemeen directeur Henk Koekoek: “Het is geweldig hoe Harry de Nieman Groep heeft opgebouwd. Hij heeft er mede voor gezorgd dat door zijn kritische blik de bouwwereld anders is gaan kijken naar belangrijke onderwerpen als bouwplantoetsing, praktische bouwfysica en bouwmanagement.”

Directie

Per 1 januari 2014 legt Harry Nieman zijn functie neer en voert een vernieuwd directieteam de leiding van de Nieman Groep. De directie wordt gevormd door Henk Koekoek (algemeen directeur), Judith Dessing, Marc van Bommel en technisch directeur Ruud van Herpen. Allen zijn reeds vele jaren aan de Nieman Groep verbonden en maken al enige tijd deel uit van de leiding van de Nieman Groep.

Algemeen directeur Henk Koekoek: “Het is fantastisch om met zo’n goed op elkaar ingespeeld team een nieuw tijdperk in te gaan. We anticiperen met de Nieman Groep op de steeds ingewikkelder wordende adviesvraag.”

Lees ook het interview met Harry Nieman in de Cobouw van 12 december 2013: