1372_01-1De Landsherenpoort is het eerste project in de vernieuwing van de wijk Landsherenkwartier. Nieman Raadgevende Ingenieurs Zwolle heeft voor dit project deelgenomen aan het bouwteam.

In dit bouwteam hebben wij adviezen uitgebracht op het gebied van:

  • Akoestiek (gevelgeluidwering, ruimteakoestiek)
  • Bouwregelgeving (Bouwbesluittoetsing en –berekeningen)
  • Brandveiligheid (ontvluchting, compartimentering, brandoverslag)
  • Energiezuinigheid
  • Bouwtechniek (detaillering)

Nieman-Valk heeft als bouwteampartner de installatieadvisering uitgevoerd. Voor oplevering van het gebouw zijn door Nieman controlemetingen uitgevoerd van de luchtdichtheid, interne- en externe geluidwering.

Uw vraag over onze werkzaamheden voor dit project heeft mailt u naar: zwolle@nieman.nl of valk@nieman-valk.nl.