Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BRL 5019: kwaliteitsborging in het ontwerpproces

Nieman Kwaliteitsborging is al lange tijd actief met de uitvoering van bouwplantoetsingen conform de BRL 5019. In de BRL 5019 zijn eisen en richtlijnen gegeven voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit.

Omdat het toetsingsproces van Nieman Kwaliteitsborging voldoet aan de eisen van de BRL 5019, is aan Nieman Kwaliteitsborging een KOMO-Managementsysteemcertificaat afgegeven voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.

www.NiemanKwaliteitsborging.nl Bouwplannen die worden getoetst onder dit certificaat worden naar verwachting in de toekomst zonder aanvullende controles op de bouwtechnische voorschriften uit de regelgeving geaccepteerd door de vergunningverlenende instanties.

Kenmerkend voor verbeterde kwaliteitsborging onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat conformiteit met wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase geborgd moet zijn.

Legeskorting omgevingsvergunning voor het bouwen BRL 5019

BRL 5019 regelt dit voor het ontwerpproces. Door het integraal toetsen van bouwprojecten gedurende het ontwerpproces ontstaat tijdig inzicht in de risico’s in het ontwerp. Er kan dan gericht worden gewerkt aan vermindering van die risico’s en er kan tijdig onderzoek naar oplossingen in gang worden gezet. De afsluiting van de ontwerpfase door middel van de gecertificeerde bouwplantoets conform de BRL 5019 vormt de basis dat het plan na oplevering kan voldoen aan de bouwregelgeving.

BRL 5006 regelt dit voor de uitvoeringsfase. Nieman Kwaliteitsborging is ook bekend met toezicht op de bouw op basis van de BRL 5006.

Legeskorting

Op de website van Rowiq treft u de gemeenten aan die legeskorting geven voor de omgevingsvergunning voor het bouwen indien het plan tijdens de vergunningaanvraag wordt voorzien van een rapport op basis van de BRL 5019.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over de BRL 5006, BRL 5019 en de legeskorting neemt u dan contact op met Adriaan de Jong.
  • Als u meer wilt u meer weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, kijk dan op website van stichting IBK
  • Meer informatie over de BRL 5019, kijk dan op skw-certificatie.nl