Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op de website van ANBO worden de resultaten van het rapport “Landelijk Onderzoek Lokaal beleid ouderenhuisvesting” onder de aandacht gebracht.

Ouderen-huisvesting-1 Een belangrijke conclusie is dat maar liefst 56 procent van de gemeenten die zicht hebben op de verhouding tussen vraag en aanbod, aangeven dat er een tekort is aan seniorenwoningen. Het tekort wordt wel minder maar ANBO noemt het tekort nog altijd schikbarend hoog. Als senioren niet kunnen doorstromen naar een seniorenwoning, dan blijven zij zitten in hun eengezinswoning. Starters en gezinnen wordt het doorstromen belet. De woningmarkt zit al op slot en zal zonder goede seniorenwoningen niet op gang komen”, zo reageert Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO. ANBO bepleit een stimuleringsregeling vanuit de gemeente om woningen aan te (laten) passen.

Ook moeten gemeenten zich inspannen om meer levensloopbestendige woningen te realiseren, bij voorkeur in samenspraak met de doelgroep. Door een deel van de respondenten worden belemmerende factoren in wet- en regelgeving genoemd waardoor veel tijd en inspanning nodig is om nieuwe projecten te realiseren.

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft veel ervaring met toepassing van de technische wet- en regelgeving bij seniorenwoningen, woon-zorgcomplexen, groepszorgwoningen een dergelijke. Als adviseur op het gebied van bouwregelgeving, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, energie&duurzaamheid, bouwtechniek en installatietechniek kunnen wij bijdragen aan efficiënte ontwikkeling van nieuwe projecten of verbetering van bestaande projecten. Schroomt u niet om ons in te schakelen.

Als u hierover vragen heeft mailt u deze dan aan info@nieman.nl of u belt met 030-241 34 27