Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

emailbox-meldpunt-1 Het Meldpunt Bouwbesluit 2012 is ingericht om burgers, bedrijven en instellingen een loket te bieden waar onduidelijkheden, inconsistenties en andere technische en redactionele onvolkomenheden in het Bouwbesluit 2012, de bijbehorende ministeriële regeling en daarop van toepassing zijnde indieningsvereisten kunnen worden gemeld. Dit meldpunt is bereikbaar via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften.

Het meldpunt behandelt geen inhoudelijke wensen over deze regelgeving of vragen over de uitleg en de toepassing van de voorschriften. Voor het laatste is er al een Helpdesk Bouwregelgeving. Op de website zal ook een overzicht met reeds geconstateerde onvolkomenheden worden gepresenteerd. En ook de noodzakelijke reparaties van het Bouwbesluit 2012 zullen op de site worden geplaatst. Indien nodig wordt daarbij aangegeven hoe men het beste met het betreffende voorschrift kan omgaan tot het moment waarop de onvolkomenheid is gerepareerd.

Heeft u vragen over het Bouwbesluit 2012? Mailt u deze dan aan bouwbesluit@nieman.nl