Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Metaalunie-instrument: MetaalBouwBorg-instrument borgt bouwen van bedrijfshallen met klein kantoor

Na een lange aanloop is de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer aangenomen. Koninklijke Metaalunie heeft in het hele proces van de totstandkoming van de wet, zich met succes ingezet om eventuele nadelige gevolgen voor mkb-metaalbedrijven te voorkomen.

Het borgen van bedrijfshallen met een klein kantoor

Door de wet moeten bouwprojecten onafhankelijk geborgd worden door onafhankelijke kwaliteitsborgers met behulp van goedgekeurde instrumenten. Samen met Nieman Raadgevend Ingenieurs en Nieman Kettlitz heeft Metaalunie een instrument ontwikkeld dat zich richt op het borgen van bedrijfshallen met een klein kantoor, in veel gevallen de huisvesting van Metaalunieleden.

MetaalBouwBorg-instrument

Voor de borging geven we aan het eind van het project bij oplevering een verklaring af waarin wordt aangegeven of het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit en indien gewenst aan private eisen.

Door zich op een specifiek type bouwwerk te richten biedt het MetaalBouwBorg-instrument een efficiënte werkwijze om de borging van het bouwen van Bedrijfshallen met kantoren te borgen, specifiek gericht op het MKB-metaal.

Met het Metaalunie-instrument voeren we de komende maanden een aantal proefprojecten uit om de werking te optimaliseren en te voldoen aan de eisen die de wet eraan stelt.

Informatie