Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuwe kijk op prestaties woningventilatiesystemen

Utrecht, 6 februari 2015 – In de Week van de Bouw presenteert het consortium MONICAIR de resultaten en conclusies van het eerste gedetailleerde 12-maanden-durende praktijkonderzoek naar de luchtkwaliteit en energieprestatie van woningventilatiesystemen in Nederland. Belangrijkste conclusie is dat de huidige eisen en normen in de praktijk onvoldoende garantie bieden voor een goede luchtkwaliteit.

Monicair MONICAIR deed een praktijkonderzoek in ruim zestig woningen. Daarbij is specifiek gekeken naar de verschillen tussen ruimten. De prestaties van ventilatiesystemen zijn ruim een jaar gemonitord op binnenluchtkwaliteit en energieprestatie. Tot op heden is nooit zo grootschalig gekeken hoe marktdominante woningventilatiesystemen in de praktijk eigenlijk presteren. De resultaten en conclusies geven nieuwe inzichten. Verwacht wordt dat ze de ventilatie-industrie in
beweging zullen zetten.

Resultaten en conclusies

Er bestaan grote verschillen in de luchtkwaliteit in de verblijfsruimtes en in de werkelijke energieprestatie tussen de diverse ventilatiesystemen, die allen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Mogelijke oorzaak is dat de huidige regelgeving te veel gebaseerd is op energieprestaties en te weinig op luchtkwaliteit. Terwijl dit laatste van invloed is op de gezondheid van de bewoner. Voldoen aan regelgeving biedt geen garantie op een goede luchtkwaliteit in verblijfsruimtes; dat is de belangrijkste conclusie uit het MONICAIR–onderzoek. Hoewel dit altijd is aangenomen, blijkt de aanwezigheid van luchtlekken in de woning nauwelijks een relatie te hebben met betere luchtkwaliteit. Naden en kieren bieden dus geen zekerheid voor een goede luchtkwaliteit.

Ventilatiebewustzijn en automatische regeling

Naast de luchtkwaliteit en energieprestatie is uit de verzamelde data ook veel af te leiden over het ventilatiegedrag van bewoners. Gebleken is dat bewoners niet of nauwelijks het ventilatiesysteem gebruiken om de ventilatie zelf te regelen en te verbeteren. Verder blijken bewoners niet in staat om adequaat te reageren op verhoogde CO2-concentraties, omdat zij dit zelf niet waarnemen. Ventilatiesystemen moeten deze taak dus voor hen vervullen. De beste resultaten geven ventilatiesystemen met minimaal een mechanisch toe- of afvoercomponent in de ruimte. Hierbij is een automatische regeling gewenst.

Beurs Renovatie & Transformatie

In de Week van de Bouw gaf Harm Valk een presentatie van de resultaten van het praktijkonderzoek.
Download hier de presentatie: MONICAIR presentatie Week van de Bouw 12-2-15

Over MONICAIR
MONICAIR is het eerste gedetailleerde 12-maanden-durende monitoringonderzoek dat de Indoor Air Quality (IAQ) en energieprestatie van ventilatiesystemen in een zestigtal woningen in kaart heeft gebracht.

Monicair is een consortium voor een onderzoek- en ontwikkelingsproject dat is geïnitieerd vanuit de Nederlandse ventilatie-industrie tezamen met kennisinstituten en adviesbureaus, wat medegefinancierd wordt door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Bij dit project zijn TNO, de Technische Universiteit Delft, Nieman Raadgevende Ingenieurs en VHK betrokken. Vanuit de ventilatie-industrie hebben Brink, ClimaRad, Honeywell, Itho Daalderop en Zehnder J.E.Stork Air aan het onderzoek deelgenomen.

Lees ook de volgende artikelen: