Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Houtbouw zoals Cross Laminated Timber (CLT) en Laminated Veneer Lumber (LVL) lijken de sleutel tot succes voor de enorme bouwopgave en uitdagingen met tot betrekking tot CO2-reductie en een circulaire economie.

Wat zijn de voordelen van bouwen in hout?

Bouwen in hout kent vele voordelen: hout slaat CO2 op, hout is licht, herbruikbaar en recyclebaar en daarmee volledig circulair toepasbaar. Wanneer men modulair en prefab bouwt is er sprake van een verbetering van kwaliteit, vermindering van afval en faalkosten en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Bouwen in hout is echter nog niet “gewoon” en vaak technisch complex. Met onze uitgebreide kennis en praktijkervaring op het gebied van geluid, brandveiligheid en bouwfysica helpen wij u graag uw project te realiseren met tevreden gebruikers als resultaat.

Circulair Bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Bij circulair bouwen ligt focus vaak bij hergebruik en recycling, waar het met name gaat om het ‘winnen’ van grondstoffen en materialen uit bestaande bouw- en infrastructuren. Helaas zijn er de komende decennia veel meer grondstoffen nodig dan er überhaupt vrijkomen uit sloop en demontage van gebouwen. We moeten dus op zoek gaan naar goede toepassingen van ‘nieuwe’ biobased en hernieuwbare grondstoffen. Hout is een bouwmateriaal dat vele voordelen heeft en waarvan wij verwachten dat het aandeel in toepassingen in de bouw aanzienlijk zal groeien. Houtbouw geeft hiermee invulling aan de uitdagingen van circulariteit.

Multidisciplinair advies

Nieman Raadgevende Ingenieurs is als geen andere adviseur in Nederland in staat om u op bouwfysisch gebied multidisciplinair te adviseren bij de totstandkoming van uw houten bouwconcept of concrete houtbouw project. Wij zijn immers al jaren als bouwfysisch adviseur partner betrokken bij de ontwikkeling van houten bouwprojecten.

Lees meer over geluid, brandveiligheid, thermisch en hygrisch gedrag bij houtbouw. 

Houtbouw en thermisch comfort

Heeft u vragen over uw houtbouw project?

Neemt u dan contact op met Gerton Starink.