Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Persbericht
Leusden, 5 januari 2016

ondertekening Nieman

v.l.n.r. Herbert Lentink, Marc van Bommel, Judith Dessing en Henk Koekoek van de Nieman Groep

De Nieman Groep is per 1 januari kennispartner geworden van TVVL. Op 5 januari 2016 werd op de Nieman vestiging in Utrecht het kennispartner contract feestelijk ondertekend.

De Nieman Groep is al lange tijd intensief betrokken bij de vereniging als actief lid. Met het toezeggen van het kennispartnerschap is nu gekozen voor een nieuwe richting in deze samenwerking. De Nieman Groep draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en het delen van kennis en biedt daarmee TVVL ondersteuning in haar missie. TVVL zet zich krachtig in als kennisknooppunt van technologische innovatie in de sector van gebouwgebonden installaties en voorzieningen.

John Lens, directeur bij TVVL: “Wij zijn verheugd met de keuze van de Nieman Groep om kennispartner van TVVL te worden. De Nieman Groep wil actueel zijn, is betrokken bij ontwikkelingen, focust op samenwerken en kennis verzamelen en overdragen. Precies waar het om gaat bij TVVL. Nieman is verder ook betrokken bij het ontwikkelen en het organiseren van branche gerelateerde cursussen. Ook hierin staat het delen van kennis centraal. Voor ons is Nieman dus ook een waardevolle aanvulling op de al aanwezige Kennispartners.

TVVL-kennispartner logo

 

 

 

Marc van Bommel, directeur bij de Nieman Groep: Kennisdelen zit Nieman in de genen, in ons bijna 30 jarig bestaan
is het een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie geworden. We merken dat de markt waarin wij opereren steeds kennisintensiever wordt en de kennis steeds specialistischer. Om die vraag in de toekomst goed te kunnen invullen is samenwerking met partijen die kennisdeling faciliteren ‘een must’. Zo’n partij is TVVL. TVVL vergaart en deelt kennis in haar netwerk via cursussen, tijdschriften, het net en bijeenkomsten.
We hebben daar als bedrijf veel gebruik van kunnen maken en willen hier ook graag een actieve bijdrage aan leveren.
“Kennispartner van TVVL worden is voor ons dan ook een logische keuze”.

Over Nieman

Nieman creëert duurzame gebouwen waar mensen veilig, gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en recreëren. Zij behartigen de belangen van hun klanten op een professionele wijze en staan borg voor de kwaliteit van hun integrale dienstverlening. Nieman biedt haar medewerkers een inspirerende werkomgeving. Zij willen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen”.

Over TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek en bestaat sinds 1959. TVVL is een belangrijk kennisplatform op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek in Nederland en telt circa 1000 persoonlijke leden en 500 begunstigers/bedrijfsleden. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Meer informatie