Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Sinds oktober vorig jaar vraagt Nieman maandelijks aan haar klanten om feedback over bijvoorbeeld: de samenwerking, de kwaliteit van onze diensten, rapporten en adviseurs. Nieman is hiermee gestart, omdat we het belangrijk vinden om te weten wat klantervaringen zijn en of wij de diensten naar tevredenheid leveren. Nieman luistert naar u.

Verbeteren aan de hand van onderzoek

In samenwerking met Tevreden.nl hebben wij het onderzoek uitgezet, waarbij we zowel na de offertefase als na afronding van een project een vragenlijst uitsturen. Uit dit klanttevredenheidsonderzoek halen wij de punten op waarmee wij onze diensten nog meer kunnen toespitsen op de klantbehoeften. En kunnen we onze service nog beter maken. Uw mening en die van andere klanten zijn ons veel waard, want wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten.

Doet u ook (weer) mee?

Mocht u het afgelopen half jaar het klanttevredenheidsonderzoek ingevuld hebben, dan willen wij u graag hiervoor bedanken. Wij hopen dat u in de toekomst vooral blijft meewerken aan het klanttevredenheidsonderzoek via Tevreden.nl. Alleen dan kunnen wij u nog beter en naar tevredenheid van dienst zijn. Wij zijn erg blij met het behalen van een 7,9 en een NPS-score van +18.
Uiteraard streeft Nieman naar een 9 en daar gaan we ons het komende kwartaal hard voor inzetten.

Klanttevredenheidsonderzoek