Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Gideon – building transition tribes en DGBC lanceerden gezamenlijk een nieuw Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet. Doel van dit Manifest is om het milieuprestatiestelsel structureel te verbeteren en te komen tot een ‘carbon budget’, een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen. Het Manifest is bij de lancering op 5 september al door 40 partijen ondertekend: van architecten en adviseurs tot bouwers en projectontwikkelaars. Ook Nieman Raadgevende Ingenieurs en zusterbedrijf Ingenii Bouwinnovatie ondertekenden dit Manifest.

Tijd om stappen te zetten

Gerton Starink, unitmanager bij Nieman Raadgevende Ingenieurs vertelt waarom Nieman dit initiatief steunt: “De verduurzaming van de bouwsector richting klimaatneutraal bouwen kan en moet sneller. Als vooraanstaand adviseur in de bouwsector levert Nieman dagelijks een serieuze bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving, via beleidsadvies, ontwerpadvies en controle van ambities tijdens de realisatie. De essentiële versnelling komt niet tot stand zonder ambitieuze doelen met duidelijke grenswaarden vanuit een daadkrachtige rijksoverheid. Het is nú tijd om deze stappen te zetten.”

Naar de Tweede Kamer

Op 15 september is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over het klimaatakkoord gebouwde omgeving en biedt Gideon dit manifest aan een aantal Kamerleden aan.

Lees meer

Meer informatie over Manifest 2.0 ‘Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ vindt u hier.