Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Samen met 13 ketenpartners heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs een intentieverklaring opgesteld voor het uitvoeren van een praktijktoets Milieuprestatie gebouwen (MPG). Initiatiefnemer BNA, in de persoon van directeur Anne Schroën heeft de verklaring overhandigd aan Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14 Partners bundelen hun krachten om praktische kennis uit te wisselen en te onderzoeken hoe de aangescherpte MPG-eisen effectief kunnen worden geïmplementeerd. De praktijktoets richt zich op het identificeren van knelpunten, kansen en praktische oplossingen voor alle ketenpartners en resulteert in praktische ontwerp- en bouwstrategieën. De informatie wordt verzameld uit representatieve praktijkprojecten en uit literatuuronderzoek en data-analyse van eerder gerealiseerde projecten.

Deelnemende organisaties naast Nieman Raadgevende Ingenieurs zijn: TNO, Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, Aedes vereniging van woningcorporaties, Koninklijke NLingenieurs, Cirkelstad, DGBC (Dutch Green Building Council), Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen, VERAS Sloopaannemers, IMd Raadgevende Ingenieurs, Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen en BNA.

Beeld: bron BNA