Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

NIEMAN verlengt verbinding TVVL Kennispartner

Ondertekening verlenging TVVL Kennispartnerschap en NIEMAN

Staand:v.l.n.r. Henk Koekoek en Judith Dessing ( beiden directie NIEMAN)
Zittend: v.l.n.r. Marc van Bommel (directie NIEMAN) en John Lens (directeur TVVL)

Met trots maakt TVVL bekend dat Nieman vandaag de verbinding met TVVL als kennispartner voor 3 jaar heeft verlengd. Met het kennispartnerschap draagt Nieman bij aan kennisontwikkeling op haar eigen expertisegebied. TVVL levert als kennisknooppunt oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Met het kennispartner ondersteunen zij TVVL in haar missie.

Nieman heeft zich 3 jaar geleden als 4e kennispartner aan TVVL verbonden. Inmiddels hebben nog vier nieuwe partners zich daar aan toegevoegd. “De kennispartners bestaan uit een gemêleerde groep, waardoor iedereen een eigen bijdrage kan leveren en daarmee van grote toegevoegde waarde is. Als enige adviesbureau binnen de kennispartners is Nieman een waardevolle partner.” aldus John Lens, directeur TVVL.

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Ze zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar pakken zelf ook een vooruitstrevende en actieve rol om richting te geven aan hun vakgebied. Zij begrijpen dat door kennisontwikkeling en kennisdeling technologische ontwikkelingen worden aangejaagd en het vakgebied zich blijft ontwikkelen. Daarnaast tonen de kennispartners zich als een uitstekend werkgever door kennisontwikkeling en verspreiding bij hun werknemers te stimuleren.

Betrokken Kennispartner

Nieman is betrokken bij ontwikkelingen in de bouw met de focus op samenwerken, kennisdelen- en overdragen. Het TVVL Kennispartnerschap brengt ons specialistische kennis, ontmoetingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Samen kijken wij met een open oog naar de vraag van de klant, de behoeften van de eindgebruikers en de noodzaak van maatschappelijke veranderingen en verduurzaming.

De bijdrage van TVVL Kennispartners komen ten goede aan het ontwikkelen en delen van kennis door een bijdrage te leveren aan lezingen, cursussen TVVL Magazine en onderzoek.

Over TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen.

Vragen?

Neemt u dan contact op met Marc van Bommel