Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Als één van de kennispartners van het eerste uur heeft Nieman de verbinding met TVVL weer voor 3 jaar verlengd. Nadat de Nieman Groep al lange tijd intensief betrokken was bij de vereniging als actief lid, is eind 2015 een nieuwe richting aan deze samenwerking gegeven door zich aan te sluiten bij de TVVL Kennispartners.

Intensief betrokken

“Als enige adviesbureau binnen deze groep van koplopers in de installatiebranche heeft Nieman in de afgelopen jaren al laten zien van grote toegevoegde waarde te zijn. Zo is Nieman intensief betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van branche gerelateerde cursussen en leveren zij een actieve bijdrage aan kennisdeling en kennisoverdracht bij TVVL evenementen en daarbuiten. Daarnaast is Nieman samen met TVVL en Duurzaam Gebouwd één van de drijvende krachten achter het onlangs opgerichte Gilde van Verduurzamers. Wij zijn dan ook erg blij met de ondersteuning die Nieman op vele vlakken aan onze missie biedt om een substantiële bijdrage te leveren aan de duurzame leefomgeving van overmorgen,” aldus John Lens, algemeen Directeur TVVL.

Gezamenlijke missie

“Kennis wordt pas waardevol als je het deelt, zeggen wij binnen Nieman, vertelt Marc van Bommel, directeur Nieman Groep. Het verlengen van ons partnerschap met TVVL was daarom ook een logische stap. Nieman en TVVL zijn als bedrijf en vereniging beide rondom kennis georganiseerd. Beide doen we daar op onze eigen manier hele gave dingen mee. Zo organiseert TVVL fantastisch waardevolle bijeenkomsten, cursussen en is ze een aanjager in kennisontwikkeling. Daarentegen lost Nieman met haar specialistische vakkennis complexe vraagstukken op in de bouw en deelt ze deze kennis via de Nieman Academie met de branche. Hoe mooi is het dan als je elkaar, in de missie om kennis te delen, kunt versterken? Wij kijken ernaar uit om de komende 3 jaar weer samen op te trekken en de technische uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

* Bericht gaat verder onder afbeelding.

Nieman verlengt partnerschap TVVL2 V.l.n.r. Marc van Bommel (directeur Nieman Groep) en John Lens (algemeen directeur TVVL) 

Koplopers

TVVL Kennispartners kenmerken zich als koplopers in de sector die innovatie voorop stellen en actief kennis delen. Ze zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar pakken zelf ook een vooruitstrevende en actieve rol om richting te geven aan hun vakgebied. Zij begrijpen dat door kennisontwikkeling en kennisdeling technologische ontwikkelingen worden aangejaagd en het vakgebied zich blijft ontwikkelen. Daarnaast tonen de kennispartners zich als een uitstekend werkgever door kennisontwikkeling en verspreiding bij hun werknemers te stimuleren.

Over TVVL

TVVL is het Platform voor mens en techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen.

Nieman verlengt partnerschap TVVL 1 2

Op de foto v.l.n.r. Saskia Hegeman (unitmanager Consultancy en Onderzoek Nieman Raadgevende Ingenieurs), John Lens (algemeen directeur TVVL), Marc van Bommel (directeur Nieman Groep) Sander van der Tol (unitmanager Realisatie en Kwaliteitsbeheersing Nieman Raadgevende Ingenieurs), Henk Koekoek, (algemeen directeur Nieman Groep) en Gerton Starink (unitmanager Ontwikkeling Nieman Raadgevende Ingenieurs).