Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

 Een praktische instructiebijeenkomst voor uitvoerend personeel onder het mom: “Een meeting vóór een meting!”

Toolboxmeeting Luchtdicht Bouwen is vooral een kwestie van “bouwen met aandacht”. Die aandacht is er alleen als de betrokken mensen weten waarom het zo belangrijk is.  Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft daarom bij projecten met een hoge luchtdichtheidseis het uitvoerend personeel inzicht in de achtergronden van Luchtdicht Bouwen en de mate waarin men zelf kan bijdragen aan de luchtdichtheid van het gebouw.

De Nieman-adviseur met veel bouwplaats- en meetervaring bespreekt in een Toolboxmeeting bij aanvang van de uitvoering de kritische aansluitingen in het project. Hij draagt oplossingen aan voor het realiseren van de vereiste luchtdichtheid. Dit doet hij aan de hand van de projectspecifieke details en praktijkfoto’s uit eerdere projecten. Tijdens de meeting bespreken we eerst de achtergronden van Luchtdicht Bouwen, zodat men ook weet waarom er luchtdicht gebouwd wordt.

De Toolboxmeeting is bedoeld voor werkvoorbereiders, uitvoerders en bouwplaatspersoneel (timmerman, applicateur, installateurs, metselaars etc.). Na deze meeting zijn alle betrokken partijen op de hoogte van de specifieke aandachtspunten voor het project. Ervaring leert dat hierdoor de betrokkenheid en het enthousiasme van de mensen sterk verbetert. En dat zie je terug in de uitvoeringskwaliteit. De kans dat de vereiste luchtdoorlatendheid dan ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd is hierdoor veel groter.

Toolboxmeeting 1 Het liefst beoordelen wij de werkdetails voordat de Toolboxmeeting wordt gehouden. Na de Toolboxmeeting vindt er, bij voorkeur snel na de gevelsluiting, een eerste meting van de luchtdoorlatendheid plaats (blowerdoortest). Eventuele luchtlekken maken wij met rook of infraroodfoto’s inzichtelijk. In dit stadium kan nog worden bijgestuurd. Om de aandacht tijdens de bouw scherp te houden en de kwaliteit te bewaken kunnen wij tijdens de gevel- en daksluiting ook een aantal projectcontroles uitvoeren.

Deze gezamenlijk aandacht voor de realisatie van de luchtdichtheid zorgt ervoor dat de gemeten luchtdoorlatendheid bij oplevering voldoet aan de eisen van de opdrachtgever.

Voor meer informatie over het verzorgen van een Toolboxmeeting Luchtdicht Bouwen voor uw project neemt u contact op met Sander van der Tol (Utrecht) of Gerton Starink (Zwolle)