Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuwe criteria als opvolger van EPC_1 De ideeën over de opvolger van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) worden steeds concreter. Na circa twintig jaar nemen we afscheid van de EPC als indicator voor de energiezuinigheid van gebouwen en gaan we over naar Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG).In de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) recast is vastgelegd dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf eind 2018. In Nederland wordt dit vormgegeven door het stellen van eisen aan:

  • De maximale energiebehoefte in kWh/m2·jaar.
  • Het maximale primaire energiegebruik in kWh/m2·jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in %.

 

Trias Energetica

De BENG-indicatoren zijn grofweg te koppelen aan de Trias Energetica. Conform deze ontwerpstrategie vormt het beperken van de energiebehoefte (stap 1 van de Trias Energetica) de basis. De eerste stap heeft een directe koppeling met de ‘maximale energiebehoefte’. Door vervolgens gebruik te maken van duurzame energie conform stap 2 van de Trias Energetica wordt het minimale aandeel hernieuw¬bare energie behaald. Door de nadruk te leggen op een lage energiebehoefte en het gebruik van hernieuwbare energie is het gebruik van fossiele brandstoffen in stap 3 van de Trias Energetica beperkt. De tweede BENG-indicator geeft hierin inzicht. De BENG-indicatoren zorgen dus voor een verandering in de bepaling van de energieprestatie, waarbij de Trias Energetica beter gevolgd gaat worden. De ‘vrijheid’ die er nu is in het ‘dicht-rekenen van de EPC’ wordt kleiner door het stellen van drie afzonderlijke eisen in plaats van een eis aan één dimensieloos getal. Met de komst van deze drie eisen wordt weer een stap gezet om te komen tot energieneutraliteit in de nieuwbouw.

 

Lees het hele artikel Nieuwe criteria als opvolger van EPC geschreven door Theo Haytink voor Bouwwereld 10-2015