Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Gelijktijdig met de Omgevingswet treed ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.

De datum van 1 januari 2022 is nog een voorstel van de betrokken partijen. Na de zomer voert de Tweede Kamer het debat over dit voorstel. Indien het parlement akkoord is met de voorgestelde datum, wordt de voorhangprocedure van het inwerkingtredingsbesluit gestart.

Lees meer over de inwerktreding

Heeft u hierover een vraag?

Neemt u dan met Marjolein Berghuis contact op.

Kraanbolwerk Zwolle
Het Kraanbolwerk in Zwolle gefotografeerd vanaf Up Town Zwolle