Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012

Onlangs hebben wij u al geïnformeerd over de brief van minister Donner met zijn reactie op de in de Tweede Kamer besproken moties bij Bouwbesluit 2012 en het zogenaamde Veegbesluit. Inmiddels wijst alles er op het nieuwe Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 daadwerkelijk van kracht zal worden. Zie ook de nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit (nr. 5 – december 2011).
Bouwplannen waarvoor na 30 maart 2012 een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend gaat worden, moeten dus voldoen aan de voorschriften in dit nieuwe Bouwbesluit. Nieman Raadgevende Ingenieurs kan u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de consequenties voor het ontwerp.

Bouwbesluit 2012, NEN-normen en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012

Om vast te stellen dat aan in het Bouwbesluit vastgelegde prestatie-eisen wordt voldaan, wordt bij diverse beoordelingsaspecten verwezen naar NEN-normen. Deze dienen als ‘best practices’ en maken het voor partijen in de sector gemakkelijker om aan te tonen dat er aan de regelgeving van het Bouwbesluit wordt voldaan. NEN werkt thans aan een update van diverse normen en er zijn of komen enkele geheel nieuwe normen. Hoe weet u wat in relatie met Bouwbesluit 2012 nu de juiste norm is? Tegelijk met het definitieve Bouwbesluit 2012 wordt ook een nieuwe ministeriële regeling gepubliceerd. In bijlage 1 van deze regeling staan alle NEN-normen waarnaar in Bouwbesluit 2012 wordt verwezen. Hou onze website of www.overheid.nl in de gaten, zodat u straks ook beschikt over de juiste versie van de Regeling Bouwbesluit 2012. Download het concept van de Regeling Bouwbesluit 2012. Let op, dit is conceptversie!

Neem voor vragen contact op met één van onze vestigingen in Utrecht, Zwolle, Rijswijk, Eindhoven of Putten (installaties) of mail uw vraag naar bouwbesluit2012@nieman.nl.