Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Regeren is vooruitzien. Iedereen kent het gezegde en de waarde er van.

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor Rutte 3 gepresenteerd. De bouwsector en verduurzaming van de gebouwde omgeving hebben een prominente plek gekregen in dit regeerakkoord. Als het om verduurzamen gaat, kiest het kabinet voor vraagbeperking in de gebouwde omgeving. Nu vraag beperken om de einddoelen van Parijs in 2050 te kunnen halen. Wij pleiten al jaren voor vraagbeperking als eerste middel om een CO2-neutrale gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Met onze praktische oplossingen voor NOM- en BENG-concepten kunt u vandaag al bijdragen aan doelstellingen van het kabinet.

Nieman vervult al jarenlang een voortrekkersrol bij ontwikkelen van duurzame en energiezuinige energieconcepten. We ontwikkelden en realiseerden Nul-Op-de-Meter concepten voor nieuwbouw en renovatie van eengezinswoningen en appartementen. En gasloze concepten voor nieuwbouw zijn inmiddels prima mogelijk. We adviseren Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en zijn bezig met de verduurzaming van kantoren. Al onze concepten hebben met elkaar gemeen dat het begint bij vraagbeperking: eerst het reduceren van de energievraag en die dan duurzaam opwekken. Wij zijn dan ook blij met de keuze van het kabinet om in ieder geval direct haast te maken met vraag beperken. Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande voorraad.

Corporaties

Ook corporaties wordt gevraagd in hun bestaande bezit focus te leggen op vraagbeperking, hetgeen een korting kan opleveren op de verhuurdersheffing. Dat betekent niet de focus op labelstappen, maar op de reductie van CO2 door een goede gebouwschil. Met een no-regret aanpak op naar 2050!

Omdat corporaties hun kerntaak in de sociale huur houden moeten marktpartijen de vraag naar betaalbare vrije sectorhuurwoningen invullen. Een prachtige kans om ook voor deze doelgroep mooie energie neutrale woningen te realiseren op basis van NOM-concepten die passen binnen de EPV-regeling.

Verduurzamen kantoren

Het verduurzamen van kantoren moet ook een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot door de gebouwde omgeving. Bijna de helft van de reductie tot 2030 moet gerealiseerd worden door de kantoren te verduurzamen het energiegebruik terug te dringen. Naast isoleren en het vernieuwen van installaties kunnen we ook met monitoring een belangrijke bijdrage leveren aan deze reductie en bestaande installaties energiezuiniger maken.

Kwaliteitsverbetering in de bouwsector

En tot slot, ook kwaliteitsverbetering in de bouwsector staat op de agenda van het kabinet. Een agenda die aansluit op de weg die de sector zelf al is ingeslagen. Dat bleek wel tijdens de praktijkmiddag kwaliteitsborging die op 11 oktober plaatsvond. Daar was de gehele sector vertegenwoordigd om kennis te delen over de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan en de voordelen die dat oplevert. Nieman Kwaliteitsborging vertelt u graag meer!