Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

sprinkler

Persbericht NEN, 15 april 2014

In navolging van ontwikkelingen in andere Europese landen is NEN 2077 ‘Vaste blusinstallaties – Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’ gepubliceerd. De norm specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties voor woningen, of delen van gebouwen met een woonfunctie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toenemende behoefte om ook in Nederland (waar mogelijk) woningen van sprinklers te voorzien.

Bij een brand creëert een sprinklerinstallatie een situatie waarin vluchten gedurende langere tijd nog mogelijk is en dus de overlevingskansen toenemen. Het biedt bijvoorbeeld uitkomst voor ouderen die langer zelfstandig willen (of moeten) wonen en daarbij mogelijk minder zelfredzaam worden. Maar ook in onze veranderende woonomgeving met meer plastics en extra ontstekingsbronnen, welke de risico’s op en gevolgen van een fatale brand sterk laten toenemen,
kan een sprinklerinstallatie een doeltreffende beschermingsmaatregel blijken te zijn.

Doelstellingen sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is ontworpen om een brand in het beginstadium te detecteren en met water te blussen, dan wel de brand zo onder controle te houden dat op veilige wijze een evacuatie kan worden uitgevoerd. De sprinklerinstallatie voor de woonomgeving houdt tevens de brand zo onder controle dat de mogelijkheid tot volledige blussing met andere middelen kan worden vergroot. In NEN 2077 zijn ontwerpcriteria voor iedere woonomgeving beschikbaar en ingedeeld in categorieën, uiteenlopend van normale woningen of individuele appartementen tot complete woongebouwen.

Installateurs die met name woningen voorzien van sanitair- en verwarmingsinstallaties, kunnen op basis van NEN 2077 tegelijk de sprinklerinstallatie aanbrengen.

Download het Persbericht NEN 2077 vs 140411

Meer informatie

  • ir. Ruud van Herpen FIFirE is commissielid
  • Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ing. Marc Mergeay, consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.