Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2021 verplicht.

Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt NTA 8800, samengesteld bij NEN in opdracht van het Ministerie van BZK. Nieman RI is intensief bij deze ontwikkeling betrokken.

In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: een rekenmethode waarmee het energiegebruik van gebouwen onder standaardomstandigheden kan worden berekend. Momenteel is dat NEN 7120. De overheid gebruikt deze om eisen te stellen voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen, via de energieprestatiecoëfficiënt (epc), en in afgeleide vorm ook voor de energieindex (EI) en het Energielabel van bestaande gebouwen.

BENG-eisen

Vanaf 2021 zijn de BENG-eisen van toepassing. Dat is een belangrijke stap in de richting van een CO2-neutrale gebouwde omgeving, die in 2050 werkelijkheid moet zijn om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor is het belangrijk ook de rekenmethode te herzien. De nieuwe rekenmethode zal in lijn zijn met de nieuwste Europese normen, zodat de basisrekenmethode voor gebouwen in heel Europa op elkaar is afgestemd en geschikt is voor zeer energiezuinige gebouwen. De nieuwe rekenmethode, NTA 8800, zal geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Naar verwachting is NTA 8800 in de tweede helft van 2018 beschikbaar voor de markt.

Rapporteursteam NTA 8800

Nieman maakt deel uit van het rapporteursteam dat NTA 8800 samenstelt, samen met TNO en DGMR. Harm Valk en André Kruithof zijn primair verantwoordelijk voor het onderdeel ‘ventilatie’. Bovendien is Harm Valk voorzitter van de Projectgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van NTA 8800, onder supervisie van de Programmaraad Energieprestatie van Gebouwen.

Meer over de werkwijze leest u op de website gebouwenergieprestatie van NEN.

gebouwenergieprestatie NT8800