Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw.

De nieuwe methode vervangt op termijn een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). De NTA 8800 berekent de BENG-indicatoren, die vereist worden voor alle bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021.

De NTA bevat GEEN eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar is een BEPALINGSMETHODE waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan die worden opgenomen in wet- en regelgeving.

Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen

Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe methode is nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen. Op diverse punten zijn vereenvoudigingen doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie.

De bepalingsmethode NTA 8800 is in opdracht van het ministerie van BZK onder regie van NEN ontwikkeld door de Programmaraad. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd. De komende tijd vinden studies plaats op basis van deze versie van de NTA. Afhankelijk van de uitkomsten van deze studies kunnen nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Nieman en de NTA 8800

Harm Valk en André Kruithof zijn lid van het rapporteursteam NTA 8800.

Congres 20 november 2018

De Programmaraad bespreekt op aanstaande 20 november in een congres de inhoud van de NTA en het implementatietraject. Harm Valk licht als voorzitter van de projectgroep NTA 8800 op dit congres de hoofdlijn van NTA 8800, de bepalingsmethode voor BENG toe.

Het programma bekijken en aanmelden kan via  www.gebouwenergieprestatie.nl

Lees meer

Vragen

Mocht u hierover een vraag hebben, neemt u dan met Harm Valk of André Kruithof contact op.

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar