Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

eurocodes-500-1 Momenteel wordt voor NEN het onderzoek afgerond naar de thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept (NEN 6055) en de daaruit volgende thermische en mechanische respons van draagconstructies volgens de Eurocode (Nieman/Bouwen met staal/Arup/TNO/ERB). Het doel van dit onderzoek is om de systematiek van de Eurocodes aan te laten sluiten op het in Bouwbesluit 2012 beoogde veiligheidsniveau.

In de veiligheidsfilosofie achter de Eurocodes wordt de betrouwbaarheidsindex als basis voor de gevolgklassen (‘consequences classes’) gehanteerd. Aspecten als het ontruimen, de wijze van ontruimen, de ontruimingstijd, de inzetmogelijkheden van de brandweer (enerzijds om het gebouw te kunnen doorzoeken en anderzijds om van buiten het direct bedreigde compartiment de brand te kunnen bestrijden) zijn meegenomen in deze klasse-indeling.

De betrouwbaarheidsindex is een betere maat voor faalrisico’s dan de minuten standaard brandkromme waarop de eisen in het Bouwbesluit zijn gebaseerd. Een andere manier van denken dus!