Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Portiekwoningen Dit onderzoek is in juni 2010 in opdracht van het Ministerie van VROM door toen Adviesburo Nieman (nu: Nieman Raadgevende Ingenieurs) uitgevoerd.

Het rapport is opgesteld door :

  • ing. Johan de Graaf; adviseur Bouwregelgeving,
  • ing. Jacco Huijzer;  adviseur Bouwregelgeving
  •  ing. Susan Eggink-Eilander; adviseur Brandveiligheid

Lees en/ of download het rapport: Onderzoeksrapport brandveiligheid portiekwoningen _2010-06-01