Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BkiP.11.15.Ontruiming_1 Met de introductie van artikel 7.11a in het Bouwbesluit worden voortaan eisen gesteld ten aanzien van de hulpverlening bij brand aan alle personen die in een gebouw aanwezig zijn. Met de komst van dit artikel is een lacune in de wetgeving ingevuld. Voorheen werden er, via de Arbowetgeving, alleen eisen gesteld ten aanzien van hulpverlening bij brand aan werknemers. In een eerder nummer van dit tijdschrift is ingegaan op de wijze waarop dit nieuwe voorschrift in het Bouwbesluit is gekomen en is ingegaan op mogelijke discussies die de komst van dit artikel op kan leveren. In dit vervolgartikel worden handvatten geboden om op basis van op elkaar afgestemde BIO-maatregelen (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen) invulling te geven aan deze nieuwe eis.

In gebouwen waar mensen hulp nodig hebben bij het tijdig verlaten van een gebouw, waarin personen aanwezig zijn die minder zelfredzaam zijn of waarin bijvoorbeeld grote aantallen mensen aanwezig zijn die het gebouw niet kennen, zijn per definitie organisatorische voorzieningen nodig om te komen tot een brandveilig gebouw. Met alleen bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsvoorzieningen maak je een dergelijk gebouw niet brandveilig. Het feit dat deze eis in het Bouwbesluit is opgenomen, benadrukt het belang van een juiste afstemming van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen.

Lees en/of download het gehele artikel Ontruiming en Bouwbesluit geschreven door Sigrin Drost-Hofman voor Bouwkwaliteit in de praktijk 11-2015