Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP_2013-09_Nieuws-Actieteam Er wordt al jaren over gesproken, maar nu lijkt private kwaliteitsborging in de bouw er dan daadwerkelijk te gaan komen. Het tot de Actieagenda Bouw behorende Actieteam ‘Private kwaliteitsborging’ heeft een routekaart ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten van het Ministerie van BZK: een robuust stelsel waarin het eindresultaat voldoet aan het Bouwbesluit, waarbij de rolverdeling en de daarbij behorende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid glashelder zijn. De overheid blijft in het nieuwe stelsel de kaders stellen, maar neemt niet meer de (schijn) verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische kwaliteit.

drs. ing. Harry Nieman is kartrekker van het Actieteam Private Kwaliteitsborging