Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het energielabel nieuwbouw is per 1 juli 2014 verplicht. Dat betekent dat er voor elk utiliteitsgebouw bij oplevering een energielabel beschikbaar moet zijn, als voor dat gebouw een EPC-eis geldt.

Nieuwbouwlabel Wat is het nieuwbouwlabel utiliteit?

Een energielabel kennen we al jaren. Natuurlijk van de wasmachines en auto’s maar ook voor bestaande gebouwen; zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Het is tot nu toe zo geweest dat er voor nieuwbouw geen energielabel vereist was, de EPC berekening was voldoende. Voor de utiliteit gaat dat veranderen; hiervoor is het nieuwbouwlabel ontwikkeld.

Bij het vaststellen van het energielabel nieuwbouw wordt, kort gezegd, de EPC-berekening gecontroleerd. Naast algemene gebouwkenmerken staan er voornamelijk bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van het gebouw in de EPC-berekening. Een deel van die kenmerken moet tijdens de realisatie van het gebouw worden gecontroleerd, het gaat daarbij voornamelijk om bouwkundige kenmerken. Een ander deel wordt kort voor de oplevering gecontroleerd, het gaat daarbij vooral om de installatietechniek.

Wat betekent het voor u?

Als u momenteel een utiliteitspand aan het bouwen bent of aan het ontwikkelen bent heeft het nieuwbouwlabel gevolgen voor u. U bent immers verplicht om een gebouw mét energielabel op te leveren. Die plicht geldt voor gebouwen die na 1 juli 2014 worden opgeleverd. Dus ook voor gebouwen die momenteel bijna opleveringsgereed zijn.

Het kan natuurlijk zo zijn dat gebouwkenmerken die tijdens de realisatie gecontroleerd moesten worden niet meer te controleren zijn, denk bijvoorbeeld aan de constructieopbouw en de bijbehorende warmteweerstand. In dat soort gevallen kan terug worden gevallen op zogenaamde forfaitaire waarden. Dit zijn veilige waarden met een ongunstig effect op de uitkomst van de EPC (en dus het energielabel).

Op het moment dat u de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) nog niet heeft ingediend dan is het verstandig om extra aandacht aan de EPC-berekening te schenken. Deze moet natuurlijk correct zijn opgesteld en bovendien zullen nu de (product)kwaliteiten bij oplevering moeten worden aangetoond.

Wat levert het op?

Door een energielabel nieuwbouw op te stellen kunt u laten zien dat hetgeen er bedacht is ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De kwaliteit die u heeft geleverd wordt bevestigd en er wordt op een objectieve manier iets gezegd over de energiezuinigheid van het pand.

Tijdens het opstellen van een nieuwbouwlabel kunnen we tot de conclusie komen dat de EPC-berekening die is opgesteld moet worden aangepast. Dat kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • er is niet volgens de uitgangspunten in de EPC-berekening gebouwd
  • onderdelen zijn niet meer controleerbaar; bijvoorbeeld de constructieopbouw met het type isolatiemateriaal en de gerealiseerde warmteweerstand.
  • er is bij het opstellen van de EPC-berekening gebruik gemaakt van niet onderbouwde (product)kwaliteiten.

In dat geval wordt bij oplevering een nieuwe EPC-berekening gemaakt en daarop wordt dan het label afgegeven.

Door wie?

Het nieuwbouwlabel utiliteit moet worden opgesteld door een gediplomeerd adviseur en daarnaast door een gecertificeerd bureau. Nieman Raadgevende Ingenieurs helpt u graag bij het vaststellen van het nieuwbouwlabel.

Heeft u vragen over het nieuwbouwlabel? Dan kunt u contact opnemen met André Kruithof

Lees ook het nieuwsbericht op DuurzaamGebouwd.nl