Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Praktijkbezoek ministerie BZK aan Binnenhofjes Zwolle-03, 06-09-2016 .JPG

Pilot wijst uit dat kwaliteitsborging in de bouw voor Binnenhofjes in Zwolle werkt!

Dinsdag 6 september was een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kwartiermakers van het Instituut voor Bouwkwaliteit te gast bij het project ‘Binnenhofjes’ in Zwolle.

Nijhuis Bouw uit Rijssen en Nieman Kwaliteitsborging gaven inzicht in de aanpak en resultaten van dit project.  Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Dashboard

De gasten zijn meegenomen in het door Nieman ontwikkelde dashboard dat het mogelijk maakt om structureel toe te werken naar een compleet ‘as built’ dossier op het moment van oplevering. Het dashboard is met hulp van Nijhuis Bouw tot een hoger niveau gebracht. Door de input van Nijhuis is het zowel voor Nijhuis als Nieman een goed werkbaar hulpmiddel geworden om risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken. Nijhuis werkt met vaste partners en is daarmee goed in staat Nieman te voorzien van de voor hem relevante informatie op het juiste moment. Daarnaast heeft Nijhuis een eigen gemaakte applicatie voor kwaliteitsborging.

Praktijkbezoek ministerie BZK aan Binnenhofjes Zwolle, 06-09-2016 .JPG

Samenwerking Nijhuis en Nieman

Kortom: deze pilot wijst uit dat de kwaliteitsborging in de bouw werkt! De dialoog tussen Nijhuis en  Nieman werd duidelijk zichtbaar in de getoonde voorbeelden. Het project in Zwolle bestaat uit 48 sociale huurwoningen en is één van de drie WKB-projecten die momenteel door Nijhuis wordt gerealiseerd.

Niet alleen het ministerie en de kwartiermakers waren te gast, de uitleg van de pilot mocht ook rekenen op een brede belangstelling, waaronder de architect (19 Het Atelier), de opdrachtgever (Woningstichting SWZ) en de gemeente Zwolle.

Meer projectinformatie op praktijkdag

Meer informatie over dit project wordt gegeven op de Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op 23 november 2016 in Cinemec te Utrecht.

Lees en/of download Persbericht Bezoek BZK aan pilotproject kwaliteitsborging in de bouw in Zwolle