Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandproeven Zutphen © NOSIn oktober en december 2014 voert de brandweer in de wijk De Mars in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij met daadwerkelijk vuur en rook een brand in een realistische omgeving gesimuleerd wordt. De praktijkexperimenten maken deel uit van onderzoeken die de Brandweeracademie verricht namens de gezamenlijke brandweerkorpsen in Nederland. Voor deze onderzoeken is het noodzakelijk om praktijkexperimenten uit te voeren.

Er worden deze week een aantal woningen in brand gestoken. Het gaat om twee branden per dag. Het doel van de experimenten is om het brandverloop in woningen met hedendaagse woninginrichting vast te stellen. Dat is belangrijk om te weten hoe snel een woning moet worden ontvlucht. Er worden in de woningen tijdens de brand metingen verricht aan temperaturen, CO-concentraties, zuurstofconcentraties en optische dichtheid in alle verblijfruimten van de woningen.

Brandproeven Zutphen © ADLees ook artikelen en bekijk films hierover op:

Gelijktijdig wordt vanuit de TU Eindhoven het brandverloop met modellen gesimuleerd. Vanuit de TU Eindhoven begeleidt Ruud van Herpen het experiment. Zo wordt geprobeerd praktijk en theorie te verbinden met elkaar. Ruud van Herpen is als Fellow FSE werkzaam op de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. Vanuit dit Fellowship is de Stichting Fellowship FSE WO2 opgericht.

Logo stichting fellowship fse wo2-01 De Stichting Fellowship FSE WO2 is het bestuursorgaan van het fellowship FSE aan de TU/e. FSE staat voor Fire Safety Engineering, integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. Brandveiligheid wordt aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e in samenhang beschouwd met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid.