Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de isolatiewaarde van nieuwe woningen op afzienbare termijn verhoogd van 3,5 naar 5,0. Minister Spies heeft 1 januari 2015 in haar brief van 8 juni 2012 genoemd.

schilisolatie-3 Welke datum van invoering is voor de bouwpraktijk haalbaar? Welke haken en ogen komen we op dit moment nog tegen in de bouwpraktijk? Hoe zijn deze op te lossen? Is een hoge isolatiewaarde in alle bouwsystemen kostenbewust door te voeren? Of zijn andere robuuste maatregelen wellicht eerder te prefereren? Denk aan een goede thermische kwaliteit van glas, optimale kierdichtheid in combinatie met goede ventilatie en een goede afstemming met de installatie zoals lage temperatuurverwarming. Hoe zijn de ervaringen hiermee?

Om dit in de praktijk te onderzoeken organiseert het Lente-akkoord de komende maanden een praktijkwerkgroep met zes bouwbedrijven en hun ontwikkelaars. De bouwbedrijven zijn divers: groot, middelgroot en klein, projectmatig en catalogusbouw, bouwsystemen houtskeletbouw en beton/kalkzandsteen. Een deel van de bouwers is geselecteerd nadat zij zich hadden aangemeld na een oproep op de site van het Lente-akkoord.

De zes bouwbedrijven komen vijf maal bijeen. De eerste en de laatste bijeenkomst zijn ook voor andere praktijkprofessionals toegankelijk. Lees meer en meld u aan.

Tijdens het traject worden zes bouwprojecten (in uitvoering) in detail bekeken en drie ervan met de collega-bouwbedrijven bezocht. Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs begeleidt het traject en schrijft een eindrapportage. Begin december wil het Lente-akkoord op basis van dit traject een beleidsadvies naar de minister en de vaste Kamercommissie sturen.

Lees het gehele artikel http://www.lente-akkoord.nl/2012/07/praktijktraject-rc-50-en-andere-robuuste-maatregelen/