Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Duurzaamgebouwd13_Regelgeving-meer-marktconform_1 Per 1 april 2012 werd het herziene Bouwbesluit van kracht. Volgens kenners en deskundigen zijn er wat betreft duurzaam bouwen enkele relevante wijzigingen: de opwaardering van de Rc-waarde van de dichte delen van 2,5 naar 3,5 m2K/W en de verlaging van de U-waarde van de transparante delen van de gebouwschil van 4,2 naar 2,2 W/m2K. Ook relevant is het besluit over de aanpassing of renovatie van bestaande gebouwen: dan hoeft niet meer aan nieuwbouweisen voldaan te worden, als het resultaat maar minimaal voldoet aan het in het verleden rechtens verkregen niveau.

Lees en/of download het artikel Regelgeving meer marktconform uit Duurzaam Gebouwd nr.13, 2012