Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BkiP-0708-17-Risicobeoordeling_1

De Wet kwaliteitsborging vraagt om een risicobeoordeling van een bouwproject, alvorens met de bouw kan worden gestart. Deze risicobeoordeling moet tevens uiterlijk drie weken voor start bouw door de vergunninghouder aan het bevoegd gezag (BG) verstrekt worden. Deze risicobeoordeling kan het BG gebruiken voor hun taken in de gebruiksfase en voor het informeren van de vergunninghouder over specifieke situaties die mogelijk van toepassing zijn. Denk hierbij aan geluidzoneringen. Op basis van de risicobeoordeling stelt de kwaliteitsborger zijn borgingsplan op.

Lees en/of download het gehele artikel Risicobeoordeling onder Wet kwaliteitsborging in Bouwkwaliteit in de Prakijk, juli/augustus 2017 geschreven door drs. ing. Harry Nieman