Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman brengt risico’s corona in gebouwen in kaart

Wij denken met u mee om uw gebouw ‘coronaproof’ te maken.

Onze klanten vragen ons in deze bijzondere tijd vaak om mee te denken hoe wij hun kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Uiteraard zijn wij geen artsen of virologen en we kunnen een besmetting niet uitsluiten. Maar wij kunnen wel, en dat doen wij ook graag, meedenken in het zo veilig mogelijk gebruik van uw gebouw en over eventuele  maatregelen voor aanpassing. Zodat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen werken of verblijven.

Maatregelen en advies

Nieman inventariseert en beoordeelt de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en brengt de mogelijkheden en risico’s  in beeld (o.a. de hoeveelheid verse lucht in relatie tot gebruik van de ruimten, de mate van recirculatie en risico’s op kortsluiting). Daarna geven we aan de hand van (inter)nationale richtlijnen en de laatste inzichten een advies voor veilig gebruik en zo nodig een verbeteradvies. Zo geeft u een praktische invulling aan uw zorgplicht en kunnen gebruikers van het gebouw het gevoel hebben dat zij weer veilig samen kunnen werken en ontspannen.

Project cases

Inmiddels voeren wij risico-inventarisatie in enkele bestaande kantoren, sportcentra en bedehuizen uit en geven hiervoor verbeteradviezen. Daarnaast adviseren wij vastgoedeigenaren en ontwikkelaars hoe zij kunnen omgaan met maatregelen voor toekomstige gebouwen. De komende tijd delen wij graag onze opgedane kennis en ervaring met u.

Heeft u hierover een vraag of opmerking?

Neemt u dan contact op met Herbert Lentink.

Ventilatie in kantoorrruimte