Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

voorbeeld RVS zwembad Bij 67% van de zwembaden is sprake van de toepassing van niet-resistent roestvaststaal en bij 92% van deze zwembaden wordt dit RVS nog niet halfjaarlijkse geïnspecteerd. Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst en de zwembadbranche concluderen en basis hiervan dat de zwembaden nog onvoldoende doen om de veiligheid van hun bezoekers te garanderen. Daarom heeft het ministerie besloten om de onderzoeksplicht volgens het zorgplichtartikel 1a van de Woningwet te gaan inzetten voor deze problematiek. De in dit kader aan te brengen wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 zal hoogstwaarschijnlijk per 1 juli 2016 in werking treden. Vanaf deze datum worden alle zwembaden verplicht om onderzoek naar de toepassing van RVS in hun zwembaden te laten doen en deze toepassingen halfjaarlijks te laten controleren. Aanleiding hiertoe zijn onder andere ongelukken in Steenwijk en recenter in Tilburg.

Met name de meest in de bouw toegepaste RVS-typen (304 en 316) zijn bij een combinatie van trekbelasting en chloride-inwerking zeer gevoelig voor interkristallijne/spannings-corrosie waarbij er plotseling ‘spontane’ breuk kan optreden zonder dat dit zich vooraf op één of andere wijze kenbaar maakt. Ook is deze vorm van corrosie niet altijd (duidelijk) zichtbaar.

Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies is onder andere gespecialiseerd in de toepassing en de aantasting van metalen in de bouw

zwembad Amersfoort In dit kader verricht zij meerdere malen per jaar onderzoek aan RVS bouwdelen. Enkele recente voorbeelden zijn:

 • Woningen, Banstraat te Amsterdam;
 • Lyceum Ypenburg te Den Haag;
 • Centraal Station te Rotterdam
 • Appartementencomplex te Katwijk.
 • VUmc te Amsterdam

Enkele voorbeelden van uitgevoerde zwembadonderzoeken: Nieuw-Vennep, Enschede, Amersfoort, Goes en Doorn.

Nieman-Kettlitz voert haar onderzoek uit aan de hand van de ‘Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden’, TNO-rapport 2013 R11051 en NPR 9200.

Deze inspectie richt zich met name op hangende delen zoals bevestigingen van plafonds, lichtarmaturen, luchtbehandelingskanalen, geluidsboxen en dergelijke. Tevens richt deze zich op constructieve bevestigingen onder een trekbelasting.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een ‘0-inspectie’. Deze inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inventarisatie van situatie, van toegepaste materialen etc.
 • Vaststellen van de inspectieomvang;
 • Inventarisatie van eerdere inspecties en inventarisatie van overige beschikbare mondelinge en schriftelijk informatie;
 • Opstellen van een Plan van Aanpak
 • Uitvoeren van het Plan van Aanpak aan de hand van een checklist. Hierbij is er sprake van een representatieve steekproef;
 • Bevindingen vastleggen in een rapport inclusief aanbevelingen en aandachtspunten. Ook worden er aanbevelingen gedaan ten behoeve van vervolginspecties.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over onderzoek naar RVS zwembaden of als u soortgelijk onderzoek door ons wil laten uitvoeren neemt u contact op met  Otto Kettlitz van Nieman-Kettlitz Gevels-en Dakadvies of laat hier uw gegevens achter en één van onze adviseurs neemt contact met u op.