Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Naar verwachting zal de WKB per 1 januari 2018 in werking treden. Nieman Kwaliteitsborging heeft vanuit onder andere het ‘VKB instrument SWK’ al ervaring opgedaan met deze wet als externe kwaliteitsborger en is zich verder aan het voorbereiden op de komst van de WKB.

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen verschuift de focus van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het opgele­verde bouwwerk de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Om dit doel te kunnen behalen, zal voor ieder vergunningplichtig bouwwerk een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld moeten worden, die door toepassing van een borgingsinstrument zal moeten toezien of het bouwwerk daadwerkelijk voldoet aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit.

De aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen is vanaf de inwerkingtreding primair verant­woordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De bewijslast hiervoor zal over het algemeen aan de externe kwali-teitsborger worden voorgelegd door de bouwer (daarin ondersteund door andere betrokken partijen). De bou­wer legt deze bewijslast vast in een ‘as built’ dossier. Dit dossier dient alle relevante bewijsstukken te bevatten om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Lees het gehele artikel De rol van de kwaliteitsborger geschreven door collega Patricia Meijerink voor Steildak 2017, 01.  Dit artikel is ook geplaatst in Roofs 2017,04

steildak01-2017-p16-17_1 steildak01-2017-p16-17_2