Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

persbericht-logo-1

[one_half]

Rijswijk, 23 februari 2012

Door besluit van de Raad van Toezicht heeft de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) op donderdag 16 februari jl. de beschikking gekregen over een eigen Kwaliteitscommissie Bouw met een bijzondere missie.

Onder voorzitterschap van drs. ing. Harry Nieman gaat deze commissie zich buigen over de maatstaven die voor de geloofwaardigheid en algemene acceptatie van uitspraken nodig zijn om de kwaliteit in de bouw in de meest brede zin van het woord te borgen.

Integriteit, integraliteit, transparantie, toegevoegde waarde en betrouwbaarheid zijn de sleutelwoorden die de commissie wil hanteren in haar adviezen. Adviezen die zij zal richten aan de Raad van Toezicht en het bestuur van SBK.

De commissie heeft door haar samenstelling een bouwbreed blikveld en zij is ingesteld met het doel om op het gebied van de kwaliteitsborging een bijdrage te leveren aan een volgende kwaliteitsslag in de bouw. Vanuit een praktische en op de praktijk gerichte benadering wil de Kwaliteitscommissie zich richten op een betere onderlinge afstemming van de in de keten met elkaar samenhangende controleactiviteiten. Daarbij gaat het ook – en wellicht zelfs in hoofdzaak – over nut en noodzaak van kwaliteitscontroles en het bewaken van een geloofwaardig onderscheid in de markt.

SBK is als stichting voor borging van kwaliteit in de bouw het centrale aanspreekpunt voor alle initiatieven die zich in de markt aandienen om kwaliteitsborging in de bouw gestalte en inhoud te geven. Van enkelvoudige bouwstoffen tot complete bouwwerken.

Traditioneel voert SBK de coördinatie en harmonisatietaken uit, zoals die verband houden met het door de minister erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen in de bouw. Voor toezicht op de coördinatie en harmonisatietaken en de aanvaarding van technische grondslagen (BRL-en) voor keuring en certificatie beschikt SBK over een Harmonisatie Commissie Bouw (HCB).

[/one_half]

[one_half_last]

Om er voor te zorgen dat grondslagen voor keuring en certificatie op juiste wijze zijn afgestemd op eisen in Bouwbesluit en/of Besluit Bodemkwaliteit laat de HCB zich bijstaan door de Toetsingscommissies.

Met de installatie van de Kwaliteitscommissie Bouw gaat SBK een stap verder dan zich alleen te willen richten op de harmonisatie en coördinatietaken ten opzichte van de uitvoerende partijen. Nu gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de kwaliteitsborging zelf.

SAM_0104-1

De SBK Kwaliteitscommissie Bouw bij gelegenheid van de installatie op 16 februari te Rijswijk

V.l.n.r. zittend: de heren ir. E.H. Las (Kingspan-Unidek); drs.ing. H.M. Nieman (vz./ dir. Nieman Raadgevende Ingenieurs) en dhr. A.J. van Langen (dir. Mulder Obdam). Staand: de heren: ir. F.A. Zandstra (dir. SBK) en ir. J. Petit (dir. Satijnplus-architecten)
[/one_half_last]