Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Amsterdam_Residential-Kwartier-1

De Arbowet beoogd door middel van ketenverantwoordelijkheid iedereen in het bouwproces bewust en verantwoordelijk te maken van veiligheid en gezondheid. Dit strekt zich uit van de ontwerpfase tot de beheersfase en dus van de opdrachtgever, via de architect en aannemer tot de gebruiker.

Een middel hiervoor is per fase in het bouwproces een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen van het project. Met een RI&E wordt duidelijk welke arbeidsrisico’s binnen het project aanwezig zijn en op welke manier deze weggenomen dan wel verminderd kunnen worden, of dat in ieder geval duidelijk is welk risico nog aanwezig is. Hierbij geldt: hoe eerder de risico’s gesignaleerd worden, hoe meer invloed op het project uitgeoefend kan worden. Dit wordt ook wel de arbeidshygiënische strategie genoemd. Deze strategie heeft als doel arbeidsrisico’s in eerste instantie te voorkomen, als dat niet lukt moet getracht worden collectieve veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld glazenwasbalkons) te treffen en pas als laatste redmiddel mogen persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een aanlijnsysteem) worden ingezet.

De RI&E moet terug te vinden zijn in een V&G-plan en is het belangrijkste onderdeel hiervan. Het V&G-plan is een dynamisch document. Dat wil zeggen dat naarmate een project vordert het V&G-plan wordt aangepast. Zo zal in de uitvoeringsfase bijvoorbeeld een vergader- en instructieschema worden toegevoegd aan het V&G-plan.

Voor het project Shellterrein – Residentieel Kwartier, Fase 1 te Amsterdam is in de ontwerpfase door Nieman een dergelijk V&G-plan opgesteld. Het Shellterrein is gelegen aan het IJ waarvoor een grootschalig herontwikkelingsplan is opgesteld. Na de sloop van de fabrieksgebouwen verrijzen er nu onder andere appartementengebouwen, kantoren en een filmmuseum.

Amsterdam_Residential-Kwartier_situatie-1