Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BT.0708.15.Rockwool_1 Volgens een rapport van de World Green Building Council uit 2014 bestaan de exploitatiekosten van een kantoorgebouw voor 90% uit personeelskosten, 9% uit gebouw gerelateerde kosten en slechts 1% uit energiekosten. Vreemd genoeg ligt de focus in de gebouwde omgeving grotendeels op energiebesparing. Daarbij is er weinig aandacht voor de prestaties van de gebruiker. De grote ontwerpvraag zou moeten zijn: ‘wat is de sociale prestatie van mijn gebouw?’ Op het MVO-event ‘(Re-)building the future’ bij de Deense ambassade in Den Haag presenteerde ROCKWOOL op 30 juni een MVO-verslag waarmee een nieuwe weg wordt ingeslagen:

Tijd voor AQSI

Drs. Mark Frequin, Directeur Generaal Wonen en Bouwen, lanceerde later op de dag samen met Erwin Prins, Managing Director ROCKWOOL Benelux, het Mani­fest Sociale Duurzaamheid. Met de on­dertekening van dit manifest door een groot aantal stakeholders, zoals MVO Nederland, DGBC, Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen, GPR Gebouw, VAC-Punt Wonen en Slim Bouwen, gaan de deelnemers een inspanningsverplich-ting aan om sociale duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar te maken.

BT.0708.15.Rockwool_2

 

We praten over socia­le duurzaamheid, hoewel duurzaamheid een vreemd Nederlands woord is. Er staat namelijk ‘duur’ in. Het Engelse sustainability is wat dat betreft een beter woord. We praten veel over gebouwen, maar niet over de mensen die er gebruik van maken. Dat blijkt lastig te zijn. Maar een gebouw begint met de gebruikers. Die denkwijze moeten we veranderen. Het is echter lastig om het systeem te veranderen. Maar we moeten wel veran­deren, anders komen we telkens weer op hetzelfde punt uit’, aldus Frequin. Hij lanceerde daarop de webpagina van de tool ‘AQSI’. ROCKWOOL heeft daartoe het initiatief genomen om de Europe­se Norm EN 16309 ‘ Duurzaamheid van ontwikkelaars, verzekeringsmaatschap­pijen, investeerders en pensioenfond­sen ondersteunt bij het implementeren van sociale prestaties van een gebouw. Uiteindelijk levert dit een meer winstgevende business-case op. Het streven is dat deze tool ‘AQSI’ in duurzaamheidsinstrumenten wordt geïntegreerd om echte en transparante bouwprestaties te ondersteunen en te waarderen.

AQSI is een open tool, ontwikkeld door de Nieman Groep op initiatief van ROCKWOOL en samen met de consumentenorganisatie VACPunt Wonen. Harm Valk, lichtte de lancering van AQSI aan het eind van de bijeenkomst toe:

‘We bouwen voor mensen en dan is het belangrijk om sociale duurzaamheid in beeld te brengen tijdens bouw en beheer van gebouwen.

Lees het hele artikel Sociale Duurzaamheid nog ondergewaardeerd in Bouwtotaal van 2015-08

 

AQSI.nl