Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Standaard voor de isolatie van bestaande woningen gepubliceerd

Minister Ollongren informeerde op 18 maart 2021 de Tweede Kamer over de standaard

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving stapsgewijs verduurzaamd wordt om de CO2-uitstoot richting 2050 terug te dringen. Hiervoor is de beperking van het warmteverlies van gebouwen en het energiegebruik van verwarmingsinstallaties nodig. Een lagere warmtevraag is een praktische voorwaarde voor veel van de duurzame warmtealternatieven als vervanger van het aardgas.

Ontwikkeling standaard voor woningisolatie

Om de gebouweigenaren te ondersteunen bij deze opgave is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken een Standaard voor woningisolatie te ontwikkelen. Hiermee krijgen gebouweigenaren een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Dat geeft een goede basis om plannen te maken die passen bij de eigen situatie.

Rapport Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nieman adviseurs Marit Cornelisse, André Kruithof en Harm Valk stelden voor de werkgroep woningen van de Sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord het rapport ‘Standaard en streefwaardes bestaande woningbouw’ op. In dit rapport maken ze aan de hand van de netto warmtevraag (volgens NTA 8800) van bestaande woningen inzichtelijk hoe een standaard kan worden vastgesteld. Daarnaast heeft TNO onderzoek gedaan naar de kostenconsequenties. Vervolgens is samen met een breed gedragen begeleidingscommissie het voorstel uitgewerkt.

Lees op Rijksoverheid.nl:

Bestaande woningbouw

Bestaande woningbouw