Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De bouwregelgeving verandert. Er komen minder regels, en de eigen verantwoordelijkheid is in de loop der jaren steeds groter geworden. In dit artikel wordt deze ontwikkeling beschreven, en de vraag beantwoord hoe ‘erg’ dat nu eigenlijk is. Ook wordt stil gestaan bij de vraag hoe partijen hier mee om moeten gaan.
Het artikel is een vervolg op het eerder verschenen artikel ‘Opmars van niveau bestaande bouw

Het artikel Een stap terug van de wetgever in de bouwregelgeving is geschreven door Jacco Huijzer voor Bouwregels in de Praktijk, september 2016

http://www.omgevingindepraktijk.nl/tijdschriftartikel/stap-terug-van-wetgever-bouwregelgeving