Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Persbericht 11-05-2017

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de modernisering stelsel EPG (Energieprestatie Gebouwen) en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving.

De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een Projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Harm Valk is voorzitter van deze projectgroep

Lees het gehele artikel over de nieuwe bepalingsmethode

NEN-projectgroep-1

NEN-koninklijk-logo